top of page
PNGלוגו בית הראשונות.png

ממרחב עבודה לסופרסונות עסקיות מעמק חפר לנשים עצמאיות, שכירות, בעלות חברות כדי לתת מרחב עבודה לנשים שרוצות לעבוד מחוץ ביתן, וגם כדי לייצר קהילה של נשים וכדי לחזק כל אישה ואישה.
איך אני קשורה? בין סגר א לבין סגר ב, ב-2020 שנת הקורונה יצא מכרז לבית הראשונות, שנים רבות חיפשתי בית לסופרסונס והנה מצאתי, בעמר חפר הודות למודעות הפמיניסטית של ד"ר גלית שאול ראשת המועצה.
מטרה מדידה: פעילות של 24/6 סביב נשים עיסקיות. 

רגשות: אהבה גאווה ואמפתיה. 

שירותים שניתנים: הגדלת השפע והעושר של נשים.

מרחב עסקי משותף לנשים

עיצוב ללא שם (29).png

מיכל סביון

מנכ"לית בית הראשונות

עמק המעיינות

2020

bottom of page