top of page
נגב- שלט.png
עיצוב ללא שם - 2023-05-31T082805.399.png

חברת טכנולוגית שמספקת פתרונות בתחום המכניקה והתוכנה שהוקמה כדי לתת תעסוקה איכותית לתושבי ירוחם והנגב המזרחי ולתת גם מענה לפערי הגיוס העצומים הקיימים היום בשוק.

מטרה מדידה: לפחות 15 עובדים עד סוף שנת 2022

רגשות: התרגשות, אתגר.

שירותים שניתנים: תעסוקה איכותית, מתן הזדמנות לשבירת תקרת הזכוכית, הקמת מרכז ידע מכני (מהתיכון, דרך הצבא ועד תעסוקה).

חדשנות וטכנולוגיה בתחומי התוכנה

ענבר כהן

מנכ"לית טק19

ירוחם

2022

bottom of page