top of page
עיצוב ללא שם - 2023-05-31T082724.450.png
עיצוב ללא שם (37).png

מרחב עבודה לשירותי הנהלת חשבונות מרחוק שהוקם כדי לתת תעסוקה ופרנסה לנשים חרדיות, דתיות וחילוניות, עם השכלה בתחום הנהלת החשבונות. 
איך אני קשורה? במהלך 2017 פנו אלי מיכל המאירי, וזלמי ביסטריצקי במסגרת תפקידיהם בעמותת "חסדי לב" במטרה לייצר ביחד מרחב תעסוקה בדומה למדבר תשעשרה. 
החלטנו על התמחות בהנהלת-חשבונות כי בצפת יש נשים רבות שהתמחו במקצוע הזה.

מנהלות כספים וחשבות שכר במיקור חוץ

צפת

2018

עינב אלון

מנכ"לית לב19

bottom of page