top of page
עיצוב ללא שם - 2023-05-31T082659.157.png

סוכנות לפתרונות דיגיטליים שהוקמה בשדרות

כי תושבי האזור מוכשרים ומקצועיים, נאלצים לנסוע שעות לעבודה ולהפסיד ימי עבודה בכל פעם שיש התחממות בגזרת עזה. משרד ראוי באזור יאפשר תעסוקה יציבה יותר וביטחון גבוה יותר.​
איך אני קשורה? במסגרת נגב תשעשרה שהוקם בסיוע המשרד לפיתוח הנגב והגליל ואשכול רשויות נגב מערבי, אחד המשרדים שקם מיועד כולו לסוכנות הדיגיטלית שאובחנה כהזדמנות במיפוי היצע המקצועות באזור.​
מטרה מדידה: 100 עובדות ועובדים.

רגשות: יצירותיות ויזמות.​

שירותים שניתנים: יצירת מקומות עבודה של עולם התעסוקה הדיגיטלי החדש.

סוכנות לפתרונות דיגיטליים

שדרות

2020

אלונה דקל

מנכ"לית לינק19

WhatsApp Image 2023-07-09 at 10.48.27.jpeg
bottom of page