top of page
WhatsApp Image 2022-01-18 at 16.33.56.jpeg

מה? מרחב עבודה לסופרסונות עסקיות מעמק חפר
למי? נשים עצמאיות, שכירות, בעלות חברות.
למה? כדי לתת מרחב עבודה לנשים שרוצות לעבוד מחוץ ביתן, וגם כדי לייצר קהילה של נשים וכדי לחזק כל אישה ואישה.
איך אני קשורה? בין סגר א לבין סגר ב, ב-2020 שנת הקורונה יצא מכרז לבית הראשונות, שנים רבות חיפשתי בית לסופרסונס והנה מצאתי, בעמר חפר הודות למודעות הפמיניסטית של ד"ר גלית שאול ראשת המועצה.
מטרה מדידה: פעילות של 24/6 סביב נשים עיסקיות. 

רגשות: אהבה גאווה ואמפתיה. 

רווח חברתי: הגדלת השפע והעושר של נשים.

PNGלוגו בית הראשונות.png
bottom of page