top of page
עיצוב ללא שם (47)_edited.jpg

מה? קבוצת מנהיגות וסוכנות שינוי באשכול כנרת עמקים

למי? 15 רשויות המשתתפות בתכנית

למה? קידום שיויון מגדרי ברשויות האשכול והקמת מועצת נשים אזורית

מטרה מדידה: 15 פרוייקטים בכל רשות שהוקמו על ידי המנהיגות בקבוצה. 

רווח חברתי: רשת קשרים משמעותית, קידום שיויון מגדרי ברשויות

bottom of page