top of page
עיצוב ללא שם (45).jpg
לב 19.png

מה? מרחב עבודה לשירותי הנהלת חשבונות מרחוק.

מיקום: צפת

למה? כדי לתת תעסוקה ופרנסה לנשים חרדיות, דתיות וחילוניות , עם השכלה בתחום הנהלת החשבונות. 
איך אני קשורה?במהלך 2017 פנו אלי מיכל המאירי,וזלמי ביסטריצקי במסגרת תפקידיהם בעמותת "חסדי לב" במטרה לייצר ביחד מרחב תעסוקה בדומה למדבר תשעשרה. 
החלטנו על התמחות בהנהלת-חשבונות כי בצפת יש נשים רבות שהתמחו במקצוע הזה.

מטרה מדידה: 36 עובדות ב2019.  רגשות: אהבה ואמפתיה.  

רווח חברתי: תעסוקה איכותית, הקמת מרכז ידע ומרכז לימוד.

bottom of page