top of page
עיצוב ללא שם (42).jpg
LINK.png

מה?  סוכנות לפתרונות דיגיטליים. ​

מיקום: שדרות.
למה? כי תושבי האזור מוכשרים ומקצועיים, נאלצים לנסוע שעות לעבודה ולהפסיד ימי עבודה בכל פעם שיש התחממות בגזרת עזה. משרד ראוי באזור יאפשר תעסוקה יציבה יותר וביטחון גבוה יותר.​
איך אני קשורה? במסגרת נגב תשעשרה שהוקם בסיוע המשרד לפיתוח הנגב והגליל ואשכול רשויות נגב מערבי, אחד המשרדים שקם מיועד כולו לסוכנות הדיגיטלית שאובחנה כהזדמנות במיפוי היצע המקצועות באזור.​
מטרה מדידה: 100 עובדות ועובדים.

רגשות: יצירותיות ויזמות.​

רווח חברתי : יצירת מקומות עבודה של עולם התעסוקה הדיגיטלי החדש.

bottom of page