top of page
לוגו מאיצות וסופר-01_edited.png

מי? תוכנית העצמה

למי? לנשים פמיניסטיות שרוצות שוויון מגדרי ולכל האנשים שרוצים לגייס נשים לתפקידי מפתח.
למה? כדי שעד שלני תגיע לגיל 18 נהיה שוות.
כדי לתת נוכחות לכל אישה משפיעה וכדי לאפשר לכולם להכיר את הנשים הנוכחות, כדי לצמצם את האפליה המגדרית.
איך אני קשורה? השוויון המגדרי בוער בעצמותי, חשבתי לתומי שב-2015 שוויון מגדרי הוא מובן מאליו ואז גיליתי שממש לא, החלטתי לפעול מתוך ידיעה שרק נשים חזקות שהצליחו יכולות לשנות את המצב, ככל שאני פועלת יותר אני מבינה שזו רק ההתחלה.
מטרה מדידה: 50 מנכ"ליות בת"א 100. 

רגשות: משימת חיי נחישות אגרסיבית. 

רווח חברתי: תעסוקת נשים ממצפה רמון ומתן שירותים וקורסים לקהילה כולה.

bottom of page