top of page
מנכליות וקאבר-01.png

מה? מטרת התכנית לקדם נשים שאפתניות ולייצר מציאות בה יותר ויותר נשים מתמודדות וזוכות בתפקידי מנכ"לים ומאיישות עמדות ניהול בכירות בחברות ובארגונים
למי? התכנית מיועדת לנשים בתפקידי ניהול בכירים, אשר שואפות להתפתח. לתפקידי מנכ"ליות ודירקטוריות.
למה? השנה היא 2020 ונשים מהוות כמחצית מהאוכלוסייה, אך נעדרות מתפקידי הניהול וההשפעה הבכירים ביותר. לראיה, ב125 החברות החזקות ביותר במשק הישראלי )הנסחרות בבורסה במדד ת"א 125 ,) יש 3 מנכ"ליות.
איך אני קשורה? מאמינה בנשים מנכ"ליות בכל ליבי ויודעת שתל-אביב צריכה להוביל באחוז הנשים המנכ"ליות.
מטרה מדידה: היום 1/2021 יש 3 מנכ"ליות בת"א 125, ב 1/2021 6 מנכ"ליות וב 1/2025 יש 25 מנכ"ליות
רגשות: כעס וכאב 

רווח חברתי: לפי כל המחקרים מנכ"ליות נשים מביאות את החברה גם מבחינה כלכלת וגם מבחינה אנושית לגבהים חדשים

bottom of page