top of page
עיצוב ללא שם (44).jpg
Untitled-1.png

מה? חברת טכנולוגית שמספקת פתרונות בתחום המכניקה והתוכנה. 

מיקום: ירוחם.

למה? כדי לתת תעסוקה איכותית לתושבי ירוחם והנגב המזרחי ולתת גם מענה לפערי הגיוס העצומים הקיימים היום בשוק.

מטרה מדידה - לפחות 15 עובדים עד סוף שנת 2022

רגשות - התרגשות, אתגר.

רווח חברתי - תעסוקה איכותית, מתן הזדמנות לשבירת תקרת הזכוכית, הקמת מרכז ידע מכני (מהתיכון, דרך הצבא ועד תעסוקה).

bottom of page